Aura Reconversion Estates

Onze visie op intelligent ruimtegebruik

AURA Estates revitaliseert bestaande sites naar zinvolle ruimtes door herontwikkeling en inbreiding, wat de druk op de schaarse ruimte vermindert. Of het nu gaat over het herbestemmen en ontwikkelen van verlaten en vaak verontreinigde bedrijventerreinen (Brownfields), herindeling van gebieden of binnenstedelijke locaties, wij kiezen steeds slimme en lange termijn oplossingen. AURA Estates heeft hiervoor de nodige stedenbouwkundige en technische expertise in huis om samen met publieke partners tot een gepaste invulling te komen.

Wij zoeken
reconversieprojecten