ONZE EXPERTISE

Elk gebouw
het juiste AURA!

Pijlscroll voor meer

AURA ESTATES  Lijn

Aura Estates heeft van in het begin (2009) 100 % ingezet op kwaliteit, duurzaamheid en professionalisme. Inmiddels is Aura Estates uitgegroeid tot een zekere en uiterst betrouwbare partner in de vastgoedontwikkeling in Vlaanderen en Brussel. Aura Estates is een innovatieve Belgische ontwikkelaar-investeerder in zowel residentieel als bedrijfsmatig vastgoed. Elke ontwikkeling doorstaat een grondige toetsing waarbij 5 pijlers gezamenlijk worden gematched. Elke pijler is even belangrijk bij de beoordeling van ieder individueel project.

Mannen achter glas

Tailormade

Geen enkel project is hetzelfde. Elke ontwikkeling, hoe groot of klein ook, ongeacht voor welk publiek (hetzij particulier dan wel professionele gebruiker), is en blijft een persoonlijk project. In de residentiële ontwikkeling zal Aura Estates er dan ook alles aan doen om op het niveau van het individuele appartement of unit, de klant te betrekken in de ontwikkeling van zijn/haar appartement. Inspraak en samenwerking zijn belangrijke begrippen die realiteitswaarde kennen en worden toegepast in eender welk project.

De ontwikkeling van elke residentie, van elk bedrijfsgebouw, wordt steeds gestart vanuit het oogpunt van de toekomstige klant, huurder, koper. Aura Estates bouwt geen projecten voor zichzelf, maar voor u.

Kikkerperspectief

Kwaliteit

Ongeacht het type project, hetzij voor retail bestemd, hetzij residentieel, ligt de lat zeer hoog inzake kwalitatieve benadering. Zowel op vlak van materiaalkeuze, technieken, ontwerp en begeleiding van de bouwheer binnen het gehele proces van ontwikkeling tot oplevering, wordt streng toegezien op een continu behoud van kwaliteit. Alle bouwpartners, zowel intern als extern worden betrokken in de verwezenlijking van een Aura-project.

De kwaliteitsbewaking is een permanente zorg van zowel management als het gehele Aura-team en zit als het ware als een rode draad doorheen elk bouwproces verweven.

Zonnepanelen

Groen en duurzaam

Duurzaam bouwen is geen loos begrip. Een project wordt niet gebouwd voor 1 generatie. Elke ontwikkeling is voorzien op de toekomst. Dat betekent dat zowel in architectuur, materiaalkeuze en uitwerking van het technische onderdeel in elk project, niet alleen rekening wordt gehouden met de huidige normen en wensen, maar ook al wordt vooruitgeblikt op de toekomst.

De afvalstromen worden zoveel mogelijk beperkt, circulair bouwen wordt onderzocht. Aura Estates past zich aan aan de noden van de maatschappij en zal er alles aan doen om duurzaamheid hoog in het vaandel te houden. De overheid stelt bepaalde minimumnormen voor, Aura Estates gaat steeds een stapje verder om voorbereid te zijn op wat morgen zal brengen. “Groen” is voor Aura Estates geen slogan maar een bewuste keuze. Het recentelijk opgeleverde project Lindenhof te Hoeilaart is hier een perfect voorbeeld van waarbij de BEN-norm zonder problemen werd gehaald.

Man in vergadering

Professionele service en expertise

Binnen Aura Estates heerst een cultuur van professionalisme, persoonlijk contact en continu onderhoud van de eigen expertise ten behoeve van de klant. Werken moet leuk zijn én blijven, maar daarnaast mag van elk van de medewerkers een zeer professionele houding worden verwacht, met kennis van zaken. De complementariteit van elke Aura-medewerker zorgt voor een zeer aangename werksfeer, zowel intern, maar vooral ook ten aanzien van de externe partners en klanten.

Service gedreven en klantgericht werken, is de basis van een goede relatie met al onze bouwheren.

Elke klant, zowel binnen het particulier-residentiële segment, als binnen het bedrijfsmatige vastgoed, wordt persoonlijk begeleid en kan ten allen tijde terecht bij Aura Estates voor professionele ondersteuning.

Muur

Architectuur

Aura Estates en architectuur gaan hand in hand.  Architectuur is belangrijk.  Architectuur is noodzakelijk.  Architectuur is de hoeksteen van een geslaagd project.

Aura Estates werkt samen met heel wat gerenommeerde architecten die zorgvuldig worden gebriefd over wat wordt verwacht in een samenwerking.  De architect is vrij in zijn concept en zal worden gevolgd in de suggesties rond visie, materialisaties en detailuitwerking.  Er wordt voornamelijk ingezet op een goede, diepgaande samenwerking met als doel van elk project een écht Aura-project te maken.

De architect is de partner van de bouwheer.  Het resultaat van zijn/haar werk is inherent verbonden aan het AURA van elk project…

WIE ZIJN WIJ?  Lijn